Lễ khai giảng năm học 2019-2020 diễn ra thành công tốt đẹp