Tiết mục văn nghệ sôi động trong ngày Hội nghị đầu năm