01/10/19  Tin của trường  36
Bắt đầu một năm học mới, năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Nghy Mỹ đã tổ chức thành công Hội nghi CC, VC và người lao động. Trong Hội nghị, mỗi cá nhân, tập thể phát huy trí tuệ xây dựng giải pháp, phương hướng trở thành Nghị quyết của cơ quan đơn vị. 
 25/04/16  Tin của trường  368
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Nghi Mỹ.
Tiêu điểm