Trường Tiểu học Nghi Mỹ tổ chức Hội nghị CC. VC và người lao động Năm học 2019-2020 thành công rực rỡ

Bắt đầu một năm học mới, năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Nghy Mỹ đã tổ chức thành công Hội nghi CC, VC và người lao động. Trong Hội nghị, mỗi cá nhân, tập thể phát huy trí tuệ xây dựng giải pháp, phương hướng trở thành Nghị quyết của cơ quan đơn vị. 

Bắt đầu một năm học mới, năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Nghy Mỹ đã tổ chức thành công Hội nghi CC, VC và người lao động. Trong Hội nghị, mỗi cá nhân, tập thể phát huy trí tuệ xây dựng giải pháp, phương hướng trở thành Nghị quyết của cơ quan đơn vị. 

Bài viết liên quan